BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 720/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego dla Potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić II przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego.

§ 2. Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

1. Karol Chyra - Przewodniczący;
2. Grażyna Szmygin;
3. Mariola Kokocińska;
4. Aleksandra Waszak;
5. Adam Habryło;
6. Mariusz Wośkowiak.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pierwszy przetarg na dostawę urządzenia audiowizualnego został unieważniony, ponieważ złożono tylko jedną ofertę, cena złożonej oferty wynosiła 42.521,52 zł. (brutto) i przewyższyła kwotę, jaką Powiat postanowił przeznaczyć na jego zakup. W drugim postępowaniu proponujemy zakup urządzenia o nieco niższych parametrach technicznych dających gwarancję jakości a mieszczących się w możliwościach finansowych Powiatu.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-24 08:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7569
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-25 08:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56