BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 723/2001
ZARZĄDU PWOIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2001r.


w sprawie: wysokości dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/208/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001, Uchwały Nr XXXV/247/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001 oraz art. 33n ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tj. z 1998 r. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze zapewniające wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej otrzymują dotację w roku budżetowym 2001 w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 33n ust 4 ustawy z dnia 29. 11.1990 o pomocy społecznej, niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze otrzymują dotację z budżetu powiatu. Dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w uchwale Nr XXVII/208/2001 Rady Poznańskiego z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 oraz w Uchwale Nr XXXV/247/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001 została przyjęta w kwocie 85.800 zł rocznie (rozdział 85301). Stanowi to kwotę 1.300 zł na jednego wychowanka. W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin


 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-24 09:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7869
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-25 08:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12