BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 725/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2001r.


w sprawie: udzielenia dotacji Wielkopolskiemu Związkowi Szachowemu w Poznaniu na częściowe pokrycie kosztów udziału Dominika Płończaka w Turnieju Szachowym Ostatniej Szansy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Wielkopolskiemu Związkowi Szachowemu w Poznaniu, dotację w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), na częściowe pokrycie kosztów udziału Dominika Płończaka w Turnieju Szachowym Ostatniej Szansy.
2. Turniej odbędzie się w Lubniewicach k./ Gorzowa, w dniach 1-8 grudnia 2001 r.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu, wystąpił wnioskiem z dnia 6 listopada 2001 r. o dotację na zapewnienie udziału Dominika Płończaka w Turnieju Szachowym Ostatniej Szansy, który odbędzie się w Lubniewicach k/Gorzowa w dniach 1 - 8 grudnia 2001 r. Dominik Płończak reprezentuje Klub UKS Jedynka Kórnik. Wielkopolski Związek Szachowy poinformował, że Dominik Płończak pomimo młodego wieku (ur. 1991 r.) ma na swoim koncie wiele sukcesów m.in. srebrny medal w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów 2001, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich 2001, dziesiąte miejsce w Finale Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 w roku 2001.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 200 zł na częściowe pokrycie kosztów udziału Dominika Płończaka w Turnieju Szachowym Ostatniej Szansy.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-17 09:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-24 09:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7565
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-25 08:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 13:36