BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 726/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 2001r.

 

w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr IX/75/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/221/2001 z 24 kwietnia 2000 r. Odwołując się do ustaleń zawartych w uchwale Zarządu nr 665/2001 z dn. 4.09.2001 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać Hucie Szkła „Pobiedziska" Sp. z o.o. środki finansowe w wysokości
500.000 zł na budowę wanny szklarskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego na swoim posiedzeniu w dniu 4 września 2001 r. podjął uchwałę Nr 665/2001 przyznającą dotację w wysokości 500.000 zł Hucie Szkła „Pobiedziska" Sp. z o.o. na dofinansowanie budowy wanny szklarskiej. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r. zatwierdzony przez Radę Powiatu Poznańskiego nie uwzględniał dofinansowania inwestycji realizowanych przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych. W związku z tym brak było podstaw do wykonania wymienionej uchwały nr 665/2001. Rada Powiatu Poznańskiego na swym posiedzeniu w dniu 30 października 2001 r. podjęta uchwałę zmieniającą uchwalę budżetową Powiatu Poznańskiego w ramach, której dokonano zmian w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r., uwzględniając możliwość dofinansowywania inwestycji realizowanych przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych. Powyższe uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 11:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-24 09:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4031
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-24 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56