BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 730/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2001r.w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie na V Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. l, art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przydziela się Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie kwotę dofinansowania w wysokości 1000 zł (słownie: jedentysiączłotych) na organizację V Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców z przeznaczeniem na nagrody oraz opiekę medyczną.
2. Turniej odbędzie się w dniach 7 - 9 grudnia 2001 r. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Murowanej Goślinie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie V Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców., który odbędzie się w dniach 7 - 9 grudnia 2001 r. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie. Turniej ma charakter ogólnopolski. Wezmą w nim udział zawodniczki i zawodnicy ze szkoły z Kalisza, Gdańska, Szczecina, Polic, Goleniowa, Milicza, Twardogóry, Łęczycy, Rokietnicy, Stęszewa, Skoków, Murowanej Gośliny, Piły, Złotowa i Wałcza. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia kwoty 1000 zł na dofinansowanie organizacji V Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców z przeznaczeniem na nagrody i opiekę medyczną.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 08:23

« wstecz

Banery