BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 735/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2001r.


w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 646/2001 z dnia 20.08.2001r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2001 rok.

Na podstawie art. 28b i art. 127, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 71 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 646/2001 z dnia 20.08.2001r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2001 rok wprowadza się następującą zmianę: § 5 wiersz 4 kolumna "Termin przeprowadzenia kontroli" tabeli otrzymuje brzmienie "20-30 listopada 2001r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się inspektorowi Mariuszowi Strzyżewskiemu z Zespołu Kontroli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W związku z prowadzeniem przez Zespół Kontroli na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 697/2001 z dnia 22.10.2001r. w terminie 29.10.2001r. do 9.11.2001r. kontroli doraźnej w zakresie realizacji umowy nr OPI.3423/3/2001 z dnia 30 marca 2001r. o zarządzanie nieruchomością przy ul. Słowackiego 8/10 przez firmę "Lider" Sp. z o.o. zachodzi konieczność przesunięcia terminu kontroli w Domu Dziecka w Kórniku z dotychczasowego 6-16 listopada 2001r. na 20-30 listopada 2001r.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 14:59

« wstecz

Banery