BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 738/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2001r.


w sprawie:  wyboru Pana Ryszarda Żukowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z 1998r. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Zarządu Powiatu Poznańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wybiera się Ryszarda Żukowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 318 pkt 7 ustawy – Kodeks spółek handlowych wymagany elementem zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu rejestrowego jest wskazanie z imienia i nazwiska osób zasiadających w radzie nadzorczej spółki.
Zgodnie ze statutem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A. do zadań Rady Nadzorczej będzie należeć m.in. ocena sprawozdań finanasowych spółki, powołanie i odwołanie członków zarządu, zatwierdzenie regulaminu zarządu spółki, wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie majątku przez spółkę w przypadku określonych przez statut, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez spółkę w przypadkach określonych przez statut oraz wybór biegłego rewidenta.
Zarząd powiatu na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) pełni rolę Walnego Zgromadzenia w jednoosobowych spółkach kapitałowych jednostki samorządu powiatowego. Zarząd Powiatu na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskiego Centrum Zdrowia S.A. wybrał Pana Ryszarda Żukowskiego. Pan Ryszard Żukowski, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Pan Żukowski posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi uzupełnione dużymi umiejętnościami analitycznymi w zakresie planowania procesów gospodarczych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:32
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 15:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5376
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 15:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35