BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 741/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego dotyczącej przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zbiórki surowców wtórnych ponoszonych przez gminy z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 742/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul Jackowskiego 18/20 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 743 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr 650/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Stęszew układu rozdzielczego energii cieplnej usytuowanego w budynku na nieruchomości w Stęszewie Rynek.

Uchwała Nr 744/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Gminie Stęszew układu rozdzielczego energii cieplnej o symbolu ST/31/6 usytuowanego w budynku na nieruchomości w Stęszewie, ul. Piotra Skargi 22.

Uchwała Nr 745/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych ulic osiedlowych.

Uchwała Nr 746/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
powołania Pani Krystyny Krzyżaniak na stanowisko dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Uchwała Nr 747/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środków trwałych i innych składników majątkowych Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" - s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 748/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Naukowemu Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu na wydanie VI tomu "Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych".

Uchwała Nr 749/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mosinie na Halową Ligę Piłki Nożnej runda jesień – zima.

Uchwała Nr 750/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż regałów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 751/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
prac budowlano-remontowych w OSW Owińska, dotyczących remontu kominów i instalacji odgromowej w trakcie Etapu-I modernizacji budynku z przeznaczeniem na Gimnazjum.

Uchwała Nr 752/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych na usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach.

Banery