BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 742/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2001r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul Jackowskiego 18/20 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1
w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski - Przewodniczący;
2. Grażyna Szmygin;
3. Olgierd Pietrzak;
4. Karol Chyra;
5. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Prace objęte przetargiem polegać mają na dokonaniu podziału dużych pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla:
Wydziału Kulturu, Kultury Fizycznej i Turystyki
Referatu Gospodarki i Ochrony Gruntów Rolnych
Wydziału Promocji i Rozwoju
Referatu Gospodarki Gruntami
Wydziału Organizacji i Kadr
Wydziału Administracyjnego
Zespołu Radców
Wydziału Ochrony Środowiska
Podział pomieszczeń ma na celu poprawę pracy pracowników jak i stworzenie lepszych warunków dla obsługi interesantów.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 09:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9025
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 12:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33