BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 747/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2001r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych i innych składników majątkowych Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" - s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia przekazać Wielospecjalistycznemu Szpitalowi „Puszczykowo” – s.p.z.o.z. nieodpłatnie środki trwałe i inne składniki majątkowe wymienione enumeratywnie w załączniku* stanowiącym integralną część do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Środki trwałe oraz składniki majątkowe pochodzące ze zlikwidowanego ZOZ-u położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 wymienione enumeratywnie w załączniku do przedmiotowej Uchwały przekazuje się Szpitalowi "Puszczykowo" - s.p.z.o.z. ponieważ:
- zasadnym jest, żeby wyżej wymienione składniki w pierwszej kolejności przeznaczyć dla jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego,
- powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i dotychczasową funkcją – na potrzeby służby zdrowia.
Ponadto, jednostka organizacyjna wskazana powyżej wystąpiła samodzielnie z inicjatywą pozyskiwania przedmiotowych składników dla własnych potrzeb statutowych.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

* Załącznik do wgladu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-29 09:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7408
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 12:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15