BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 748/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Naukowemu Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu na wydanie VI tomu "Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i Uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Stowarzyszeniu Naukowemu Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu dotację w wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych) na wydanie VI tomu "Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych".

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 10 października 2001 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu wystąpiło z wnioskiem o dotację na wydanie VI tomu "Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych".
Sprawozdania dotyczą najnowszych badań wykopaliskowych w Wielkopolsce, a w tomie VI zawarte będą artykuły Justyny Żychlińskiej pt. "Całopalny grób popielnicowy ludności kultury łużyckiej w Lisówkach stan 1, powiat poznański, woj. wielkopolskie". Michała Brzostowicza i Henryka Machajewskiego pt. "Wyniki badań archeologicznych osady z młodszego okresu przedrzymskiego w Więckowicach, stan 20, powiat poznański, woj. wielkopolskie". Daniela Żychlińskiego pt. "Płasko-kuliste ciężarki tkackie z późnorzymskiej osady w Cieślach powiat poznański, woj. wielkopolskie".
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęci uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji w wysokości 500zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-29 10:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7402
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 12:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15