BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 750/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2001r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż regałów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i montaż regałów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1
w następującym składzie:
1. Karol Chyra;
2. Grażyna Szmygin;
3. Roma Czysz;
4. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Jakości Pracy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z zagospodarowaniem pomiszczeń na potrzeby archiwum zakładowego zaistniała konieczność wyposażenia przedmiotowych powierzchni w regały jezdne służące do składowania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.
Wypełniając obowiązek dbałości o stan archiwizowanej dokumentacji podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-23 12:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-29 12:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7413
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 12:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15