BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 755 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2001r.

 

w sprawie : ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami /, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 3, 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 / Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej, przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz, oznaczoną, w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 0,1515 ha zapisaną w KW NR 127 669 w części dotyczącej lokali użytkowych mieszczących się w budynkach posadowionych na powyższej nieruchomości wraz z ułamkową częścią gruntu.

§ 2. Ustala się następujące ceny wywoławcze dla poszczególnych lokali użytkowych:
- pomieszczenia biurowe - 51 206,40 zł
- świetlica - 89 812,80 zł
- magazyn - 22 505,00 zł

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1. Marek Wodniak - przewodniczący
2. Jerzy Wiktorko
3. Paweł Klimek
4. Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu
Poznańskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą, Nr XXXIV/243/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. wyraziła zgodę na sprzedaży nieruchomości położonej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 0,1515 ha, w części dotyczącej lokali użytkowych mieszczących się w budynkach położonych na powyższej nieruchomości wraz z ułamkową częścią gruntu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż powyższych lokali winna nastąpić w trybie przetargowym uregulowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. z 1998 r. nr 9 poz. 30).
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 15 października 2001 r. ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali użytkowych mieszczących się w przedmiotowych budynkach. Z uwagi na złożenie tylko jednej oferty na kupno jednego lokalu użytkowego, zachodzi konieczność ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż pozostałych trzech lokali. - warsztatu, który sprzedany został aktem notarialnym z dnia 21.12.2001 r., ogłoszono drugi przetarg uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. na sprzedaż pozostałych trzech lokali. Ponadto zgodnie z art. 39 ust.1 cyt. na wstępie ustawy właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości.
W tym stanie rzeczy cenę wywoławczą sprzedawanych lokali użytkowych obniża się o 30%.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 08:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2638
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-27 08:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46