BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 757/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu- Etapu I.

Uchwała Nr 758/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regałów jezdnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 759/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2001r. 

w sprawie:
przekazania kwoty 2 000 zł dla Ośrodka Kultury i Sportu w Pobiedziskach

Banery