BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 757/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu- Etapu I.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór Zakładu Remontowo-Produkcyjnego Budownictwa mgr inż. Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu ul. Rodawska 32a, która zaoferowała realizację zadania za cenę 2.910.527,96 zł. (brutto) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu – Etap I.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu złożono 25 ofert. 2 oferty (nr 8 i nr 24) zostały wyłączone zubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publiczbe (t.j. z 1998 r. Dz. U. nr 119 poz.773 z późn. zm.) – brak oświadczeń wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:
Nr oferty nazwa cena
1 PRZEDS. BUD. CIASTOWICZ 3.044.019,03
2 POPŁAWSKI 2.910.527,96
3 NOVUM 3.900.828,15
4 BUDKOM 3.028.100,00
5 BUDOPOL 3.255.628,00
6 GOSBUD 3.257.420,26
7 MURABET 3.852.168,85
9 PEKABUD MORASKO 3.057.047,22
10 MITEX 4.171.598,55
11 JOKA 3.853.838,14
12 PARTNER 3.727.750,29
13 FIRMBUD 3.846.532,00
14 STEEL BUILDING 3.900.333,88
15 SEKUTERSCY 3.186.848,64
16 MARKCHEN + 3.422.118,69
17 NOWBUD 3.298.666,35
18 AGROBEX 3.753.635,30
19 BUDIMEX 3.891.726,96
20 JAN-BUD 2.980.841,74
21 AGBUD KURANT 3.570.933,25
22 LESZCZYŃSKIE KONSORPCJUM BUDOWLANE 3.415.451,19
23 JEDYNKA 3.469.349,56
25 POSBAU 3.460.667,12
Wybrano ofertę nr 2, która uzyskała maksymalną ilość puktów za cenę przy dużym doświadczeniu i przygotowaniu fachowym.

Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 09:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3976
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-26 09:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43