BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 759/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2001r.


w sprawie: przekazania kwoty 2 000 zł dla Ośrodka Kultury i Sportu w Pobiedziskach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia przekazać z budżetu oświaty kwotę 2 000 zł (dwa tysiące zł) w celu dofinansowania Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych, organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach.

§ 2. Warunki i tryb przekazania środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Poznańskiego przyznaje w drodze uchwały kwotę dotacji na oraganizację konkursu Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych.Dotacja udzielona zostanie z rezerwy oświatowej. Przekazanie środków finansowych Ośrodkowi Kultrury i Sportu w Pobiedziskach nastąpi na zasadach określonych w umowie.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 09:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3974
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-26 09:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 10:16