BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 761/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: Zatwierdzić wybór firmy AVC sp. z o.o. ul. Zeylanda 1 60-808 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego, która zaoferowała realizację zadania za cenę 41.185,20 zł (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego złożono 3 oferty:

Nr oferty nazwa cena
1 GATAR A. GATARSKI 46.976,10
2 IMAGE RECORDING
SOLUTIONS ZACHÓD 45.750,00
3 AVC 41.185,20

Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Wybrano ofertę nr 3.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7721
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-26 09:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46