BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 763/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2001r.

 

w sprawie: 1. Uchylenie Uchwały nr 758/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na dostawę regałów dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regałów dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się uchylić Uchwałę nr 758/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na dostawę regałów dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę regałów dla potrzeb archiwum w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. z 1998 r. Dz. U. nr 119 poz. 773 z późn. zm.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę regałów dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu obarczone jest wada uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zawarty w dokumentacji przetargowej opis przedmiotu zamówienia zawiera rozbieżności pomiędzy ilością regałów jezdnych a łączną długością półek. Żaden z 6 oferentów nie zwrócił się do Zamawiającego z zapytywaniem o wyjaśnienia dokumentacji. Jednakże duże rozbieżności w cenach oferentowych nie pozwalają jednoznacznie określić czy złożone oferty czy złożone oferty dotyczą tej samej ilości regałów.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 13:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 09:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7719
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-26 09:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44