BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 768 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę: 30 pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych, wyposażonych w zgniatarki do puszek o pojemności do 0,5 l.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 769 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Szkoły Średniej w Swarzędzu ul. Wiśniowa, Dz. Nr .3736/1 3736/7
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 770/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSO i Z w Rokietnicy — filia w Poznaniu ul Rubież 20.

Uchwała Nr 771/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Uchwała Nr 772 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Uchwała Nr 773 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 774/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 775 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regałów jezdnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery