BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 768 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę: 30 pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych, wyposażonych w zgniatarki do puszek o pojemności do 0,5 l.” 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:
 

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na: 30 pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych, wyposażonych w zgniatarki do puszek o pojemności do 0,5 l.”

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jerzy Lechnerowski Przewodniczący
2. Aleksandra Waszak
3. Krzysztof Generalczyk,
4. Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 08:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7148
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 13:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40