BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 770/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2001r.w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSO i Z w Rokietnicy — filia w Poznaniu ul Rubież 20.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. I Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy Poznańskie Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Obodrzycka 61, która zaoferowała realizację zadania za cenę 77.529,33 zł. (brutto)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSO i Z w Rokietnicy- filia w Poznaniu złożono 10 ofert. Odrzucono 1 ofertę, gdyż nie spełniła ona wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej.
Nr ofert nazwa Cena brutto
1 OLMAZ 77.264,16
2 PEC-REM 99.709,83
3 BIMS 81.026,53
4 CIEPŁOWNIK 113.258,38
5 HOLDING 77.529,33
6 BRO-POTENT 83.304,68
7 GRAMET 76.388,61
8 POPŁAWSKI 91.435,54
10 FIRMBUD 80.337,00

Na podstawie kryteriów wyboru:
-cena 80%
-warunki gwarancji 20 %
Wybrano ofertę nr 5

Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 08:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7494
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 13:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17