BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWŁA Nr 775 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 17 grudnia 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regałów jezdnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy ROX sp. z 0.0. z siedzibą w Poznaniu ul. Swoboda 44, która zaoferowała realizacje zadania za cenę 29.859,50 zł (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu ds. Jakości Pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:

W postępowaniu złożono 5 ofert. Odrzucono z powodów formalnych 2.

Nr oferty nazwa Cena brutto
1 PROFIT BP 33.885,50
2 ROX 29.859,50
3 GOBI 34.892,00

Wybrano ofertę nr 2.


Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-30 10:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7156
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-29 13:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35