BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 777/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 grudnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remontowych przy modernizacji skrzydła budynku OSW w Owińskach — ETAP II.

Uchwała Nr 778/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 grudnia 2001r.

w sprawie:
zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie

Uchwała Nr 779/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 grudnia 2001r.

w sprawie:
przekazania nagrody pieniężnej przyznanej Starostwu Powiatowemu w Poznaniu za zajęcie II miejsca w II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę ,,Przeglądu Komunalnego”.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 780/2001

w sprawie:
refundacji kosztów przejazdu młodzieży z LO w Puszczykowie na zawody w piłce siatkowej i koszykówce w wysokości 192zł (z kultury fizycznej).

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
uchwałę Nr 781/2001

w sprawie:
przeznaczenie kwoty 1.600zł na pokrycie kosztów zakupu 2 strojów ludowych na potrzeby Zespołu Wiwaty, w związku z 30-leciem Zespołu ( z oświaty)

Banery