BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 777/2001
ZARZĄDU PWOIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 grudnia 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remontowych przy modernizacji skrzydła budynku OSW w Owińskach — ETAP II.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy Zakładu Remontowo Produkcyjnego Budownictwa mgr inż. Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu ul. Rodawska 32, a która zaoferowała realizację zadania za cenę 64.952,64 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rem.-bud. w OSW w Owińskach złożono 2 oferty:

Nr oferty nazwa Cena brutto
1 BUDOLEX 71.653,37
2 POPŁAWSKI 64.952,64

Oferta nr 2 uzyskała maksymalną ilość punktów za cenę i warunki gwarancji.
Wybrano ofertę nr 2.

Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 12:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5180
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-30 09:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46