BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 779/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 grudnia 2001r.

 


w sprawie: przekazania nagrody pieniężnej przyznanej Starostwu Powiatowemu w Poznaniu za zajęcie II miejsca w II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę ,,Przeglądu Komunalnego”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się:
1) przekazać trzem gminom powiatu poznańskiego nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł
w następujących częściach:

4 000 — Miastu Puszczykowo
3 000 — Miastu i Gminie Mosina
3 000 — Gminie Suchy Las;

2) przekazane kwoty powinny zostać podzielone i przyznane osobom wyróżniającym się zaangażowaniem w działalność proekologiczną w szkołach i na terenie całej gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


U z a s a d n i e n i e:
Powiat Poznański zdobył II nagrodę w II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę ,,Przeglądu Komunalnego szklaną statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Postanowiono przekazać nagrodę pieniężną, trzem gminom powiatu poznańskiego, w których ilość stłuczki szklanej, zebranej w ramach powiatowego systemu zbiórki surowców wtórnych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca była największa.
Uznając rolę, jaką odgrywa edukacja ekologiczna w osiąganiu efektów w dziedzinie ochrony środowiska, postanowiono wskazać, by przekazane kwoty trafiły do osób zaangażowanych w działania proekologiczne, na przykład nauczycielom prowadzącym edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, czy animatorom działań na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy (sprzątanie świata, święto ziemi, konkursy ekologiczne).

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 14:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-30 09:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5194
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-30 09:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:33