BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 782/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 grudnia 2001r. 

w sprawie:
odwołania od uwag ujętych w uchwale nr 8/SO-22/Pz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 783/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie:
przekazania środków na szkolenia uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat poznański w zakresie segregacji odpadów

Uchwała Nr 784/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001

Uchwała Nr 785/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Uchwała Nr 786/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 grudnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 759/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 6.12.2001 r. w sprawie przekazania kwoty 2 000,- zł. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Pobiedziskach.

Banery