BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Uchwała Nr 126/1/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2000r.

w sprawie:
1.Ogłoszenia przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w 17-tu gminach powiatu poznańskiego oraz powołania Komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych. 2.Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w 17-tu gminach powiatu poznańskiego oraz powołania Komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych.

Uchwała Nr 127/2/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2000r.

 W sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na dostawę 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery