BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 131/6/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2000r.

w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej a Powiatem Poznańskim w celu realizacji konkursu ekologicznego pod hasłem „ Ty i Twoje środowisko”.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zawiera się umowę z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pod nazwą konkurs ekologiczny pod hasłem „ TY i Twoje środowisko ".

§ 2. Warunki realizacji zadania określone są w umowie stanowiącej załącznik* do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 1999 roku.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

*Załacznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 10:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-23 08:23

« wstecz

Banery