BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 132/7/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2000r.

w sprawie: udzielenia dotacji Zarządowi Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt.l i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 1 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1.  1. Przyznaje się Zarządowi Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu, dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych), na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć nauki pływania, zakończonych zawodami pływackimi.
2. Zajęcia odbędą się na pływalni krytej w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 1la w dniach 24.01.2000 - 06.02.2000r.
3. W zajęciach będą uczestniczyły m.in. dzieci i młodzież z Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Dziecka z powiatu poznańskiego.

§ 2. 1. l. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki Finansowe będą przekazane z puli budżetu powiatu, dział 87 - kultura fizyczna i sport.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 17.01.2000 r. Zarząd Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu wystąpił o przyznanie dotacji w wysokości 5.000 zł. na dofinansowanie kosztów organizacyjnych zajęć nauki pływania m.in. dla dzieci i młodzieży z Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Dziecka powiatu poznańskiego.
Zajęcia osbędą się na pływalni krytej w poznaniu przy ul. Wronieckiej 11a, w terminie 24.01. 2000 r. – 06.02. 2000 r.
W zimowym wypoczynku wezmą udział dzieci z niżej wymienionych ośrodków powiatu:
1. Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym im. Św. Antoniego-Mosina
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Świetlicy Socjoterapeutycznej – Luboń
3. Publiczne Gimnazjum nr 1 – Kórnik
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Buk
5. Dom Dziecka –Kobylnica
6. Ośrodek Pomocy Społecznej –Swarzędz
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –Czerwonak
Ogółem koszty organizacyjne wynoszą 23.970 zł., z czego Fundacja ze środków własnych pokryje 18.970 zł.
Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałe o udzieleniu dotacji w wysokości 5.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 10:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-23 08:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4600
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-06-23 08:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46