BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 133/8/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2000r.

w sprawie: cofnięcia skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu.

Na podstawie: § 43 pkt 2 Statutu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 30, poz. 633) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1.  Postanawia się o cofnięciu skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze - Uchwała Nr 4328/99
z dnia 29 września 1999 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 10:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-23 08:27

« wstecz

Banery