BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 146/21/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2000r. 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa.

Uchwała Nr 147/22/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 marca 2000r.

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 29 lutego 2000 r.

Banery