BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 148/23/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 marca 2000r.

w sprawie:
przedstawienia sprawozdania z rocznego z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 1999 rok.

Uchwała Nr 149/24/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 marca 2000r.

w sprawie:
opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Poznański w roku 2000.

Uchwała Nr 150/25/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 marca 2000r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwala Nr 151/26/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 marca 2000r.

w sprawie:
określenia zasad i warunków pomieszczeń i obiektów

Banery