BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 152/27/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na rozbudowę lokalnej sieci komputerowej, dostawę i instalację sprzętu, osprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 153/28/2000

w sprawie:
przyznania premii dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu p. Markowi Nowickiemu.

Uchwała Nr 154/29/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 marca 2000r.

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na II części XV sesji Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 lutego 2000r., która odbyła się w dniu 14 marca 2000 r.

Banery