BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 159/34/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2000r.

w sprawie: opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Na podstawie: art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Opracowuje się układ wykonawczy dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000 zgodnie z załącznikami: nr 1* dla dochodów budżetu i nr 2* dla wydatków budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2000.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

*Załączniki nr: 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 11:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 12:19

« wstecz

Banery