BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 160/35/2000 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2000r.

w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

Uchwała Nr 161/36/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2000r.

w sprawie:
upoważnienia dyrektora i wicedyrektora OS-W Owińska do podpisania umowy z PFRON

Banery