BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 164/39/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2000r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Uchwała Nr 165/40/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 166/41/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego" 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery