BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 167/42/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 28 marca 2000r.

Uchwała nr 168/43/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
realizacji nadzoru nad gospodarką finansową dotyczącego obowiązku przekazywania comiesięcznych sprawozdań finansowych.

Uchwała Nr 169/44/2000 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałych ulic.

Uchwała Nr 170/45/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2000r.

 w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałych ulic.

Uchwała Nr 171/46/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałych ulic.

Uchwała Nr 172/47/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałych ulic.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 173/48/2000

w sprawie:
przyznania premii dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Uchwała Nr 174/49/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.

Uchwała Nr 175/50/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 kwietnia 2000r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w S. O. S-W w Mosinie.

Banery