BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 177/52/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2000 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz gminy, powiatowe lub gminne jednostki organizacyjne, inne instytucje.

Uchwała Nr 178/53/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r.

 w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania na organizację zadania pn. "Kurdesz Kasztelański

Uchwała Nr 179/54/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r.

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kobylnicy.

Uchwała Nr 180/55/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w 17-tu gminach powiatu poznańskiego oraz powołania Komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w 17-tu gminach powiatu poznańskiego.

Uchwała 181/56/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
 

Uchwała nr 181 A/56/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Z dnia 19 kwietnia 2000r.

w sprawie:
ustalenia kwoty dofinansowania na organizację zadania pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy Powiatu Poznańskiego po Wielkopolskim Parku Narodowym"

Uchwała Nr 181 B/56/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
udzielenia dotacji Fundacji Rozwoju Sportu Szkolnego na organizację imprezy pn. Międzynarodowy Maraton Pływacki " Wpław przez Kiekrz " i Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Pływaniu.

Banery