BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 182/57/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na opracowanie aneksu projektowego do projektu podstawowego modernizacji budynku przy ul. Jackowskiego 18/20. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na opracowanie aneksu projektowego do projektu podstawowego modernizacji budynku przy ul. Jackowskiego 18/20. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 183/58/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu do umowy Nr OPI 2301/1/1999 z dnia 2 listopada 1999 roku o roboty budowlane.

Uchwała Nr 184/59/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na odbiór surowców wtórnych z terenu powiatu poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 185/60/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 166/41/2000 w § 3 sprawie: 1. ogłoszenia przetargu na druk " Biuletynu Powiatu Poznańskiego" 2. zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery