BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 182/57/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2000r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na opracowanie aneksu projektowego do projektu podstawowego modernizacji budynku przy ul. Jackowskiego 18/20. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na opracowanie aneksu projektowego do projektu podstawowego modernizacji budynku przy ul. Jackowskiego 18/20. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) Zarząd Uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia ogłosić przetarg nieograniczony na opracowanie aneksu projektowego do projektu podstawowego modernizacji budynku przy ul. Jackowskiego 18/20.

§ 2. Zatwierdza dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Ryszard Pomin;
2. Jan Grabkowski;
3. Renata Ciurlik;
4. Tomasz Lubmski;
5. Aleksandra Waszak;
6. Kazimierz Firlej;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 13:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4416
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 08:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44