BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 184/59/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2000r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu na odbiór surowców wtórnych z terenu powiatu poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz. 773 z późn. zmianami), art. 88 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami)
Zarząd uchwala, co następuje:


§1. Postanawia ogłosić przetarg nieograniczony na odbiór surowców wtórnych z terenu powiatu poznańskiego.

§2. Zatwierdza dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§3. Powołuje komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
Jerzy Lechnerowski -Przewodniczący;
2. Krzysztof Generalczyk;
3. Krzysztof Krauze;
4. Tadeusz Cieślak;
5. Grażyna Szmygin;
6. Aleksandra Waszak.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński


*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 12:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-30 13:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4417
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 08:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46