BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 186/61/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" spzoz w Puszczykowie za 1999 r.

Uchwała Nr 187/62/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie projektu modernizacji kotłowni w: Domu Dziecka Kórnik -Bnin, ZSZ w Swarzędzu, LO w Puszczykowie, Z S O w Swarzędzu.

Uchwała Nr 188/63/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2000r. 

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 162/37/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszego projektu zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Banery