BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 189/64/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 maja 2000r. 

w sprawie:
komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na odbiór surowców wtórnych z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 190/65/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 maja 2000r. 

w sprawie:
przyjęcia kwoty 6000,- zł jako darowizny celowej, od Zarządu Miasta Lubonia.

Banery