BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 191/66/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 maja 2000r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt I, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art.36 a ust 3 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U nr.67 poz. 329 z 1996 roku, z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Powiatu nr XVII/150/2000 z dnia 15 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Mosinie w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, ul Topolowa 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 12:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-01 08:59

« wstecz

Banery