BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 192/67/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie:
powołania komisji przetargowej dla wyboru najkorzystniejszej oferty na wyposażenie komisariatów policji w sprzęt biurowo-techniczny.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę nr 193/68/2000

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na wyposażenie Komisariatu Policji w Buku w meble.

Uchwała Nr 194/69/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa.

Uchwała Nr 195/70/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r. 

w sprawie:
zbycia samochodu Fiat Tempra o poj. 1,6 o m rej. PWC 2993.

Uchwała Nr 196/71/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim szkoły średniej w Swarzędzu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 197/72/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 198/73/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r. 

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr 199/74/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r . 

w sprawie:
udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego " Tarnovia " w Tarnowie Podgórnym na organizację zadania pn. "V Mistrzostwa Polski Piątek Piłkarskich na Boiskach Otwartych ".

Uchwała Nr 200/75/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r .

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania na organizację zadania pn. "Warsztaty dla dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej."

Uchwała Nr 201/76/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie:
wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Powiatu Poznańskiego nieruchomości położonej w Lisówkach gmina Dopiewo.

Uchwała Nr 202/77/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na realizację "Pierwszych Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjów".

Uchwała Nr 203/78/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie:
zmiany kwoty przydzielonej dotacji Wielkopolskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu na realizację zadania pn. Kurs młodzieżowych animatorów gier sportowych dla uczniów szkół średnich powiatu poznańskiego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 204/79/2000

w sprawie:
przyznania p. Ryszardowi Bartoszakowi premii na miesiąc kwiecień 2000 r. w wysokości 31,5 %.

Banery