BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 205/80/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 206/81/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie aneksu projektowego do projektu podstawowego modernizacji budynku przy ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 207/82/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego"

Uchwała Nr 208/83/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę mebli dla Komisariatu Policji w Buku. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 209/84/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r. 

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 113/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu powiatu poznańskiego - 2000 r. na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z powiatu poznańskiego pn. "SPORTOWISKO 2000"

Uchwała Nr 210/85/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie opieki społecznej i ochrony zdrowia przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
 

Uchwała Nr 211/86/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 maja 2000r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników Konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Banery