BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 212/87/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2000r. 

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Uchwała Nr 213/88/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2000r. 

w sprawie:
odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mosinie Panią ………….*

Uchwała Nr 214/89/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2000r. 

w sprawie:
odwołania ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Mosinie Pana ………………*

Uchwała Nr 215/90/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2000r. 

w sprawie:
odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie Panią ……………*

Banery