BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 216/91/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2000r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 200/75/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 15.05.2000r. w sprawie udzielenia kwoty dofinansowania na organizację zadania pn. „Warsztaty dla dziennikarzy i wydawców prasy lokalnej."

Uchwała Nr 217/93/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2000r.

w sprawie:
przyznania dofinansowania do wizyty orkiestry „Big Band Hemmingen" z Carl–Friedrich-Gauss Schule Hemmingen w Murowanej Goślinie

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 218/93/2000

w sprawie:
zatwierdzenia zestawienia podziału środków budżetowych 2000 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny opieki społecznej i ochrony zdrowia przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr 219/94/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2000r. 

w sprawie;
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na Robotnika Kwalifikowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie.

Uchwała Nr 220/95/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 czerwca 2000r.

w sprawie :
powierzenia Pani Annie Sawińskiej stanowiska p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Mosinie.

Banery