BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 217/93/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2000r.

w sprawie: przyznania dofinansowania do wizyty orkiestry „Big Band Hemmingen" z Carl–Friedrich-Gauss Schule Hemmingen w Murowanej Goślinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 i 2l, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 9l, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dofinansowania Miastu i Gminie Murowana Goślina w kwocie 1.500 zł. (słownie: jedentysiącpięćsetzłotych) do wizyty orkiestry „Big Band Hemmingen" z Carl-Friedrich–Gauss Schule Hemmingen, która odbywać się będą w terminie 29 września - 3 października 2000 r. w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w §1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania. Środki finansowe zostaną przekazane z budżetu Powiatu Poznańskiego (dział 91, rozdział 91 /95).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się panu Szymonowi Bieleckiemu z Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Marek Bigosiński
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 21.03.2000 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wystąpił o wsparcie finansowe w kwocie 4.500 zł na wydatki związane z organizacją wizyty orkiestry „Big Band Hemmingen" z Carl-Friedrich-Gauss Schule Hemmingen w Murowanej Goślinie.
Wizyta odbędzie się w dniach od 29 września do 3 października 2000 r. Jest ona kontynuacją kontaktów nawiązanych podczas pobytu delegacji powiatu poznańskiego w Hanowerze. Patronat honorowy nad wizytą objęli starosta poznański Ryszard Pomin i starosta hanowerski Michael Arndt. Orkiestra będzie koncertować dla mieszkańców powiatu poznańskiego (w Owińskach i Bolechowie -gmina Czerwonak, w gminie Kostrzyn, w gminie Murowana Goślina) oraz miasta Poznania. Planowany jest również wspólny koncert z polskimi zespołami.
Komisja Promocji na posiedzeniu w dniu 23.05.2000 roku zaopiniowała wniosek pozytywnie w kwocie 1.500 zł. Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania w kwocie 1.500 zł.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-25 12:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 12:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5276
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-02 12:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15