BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 221/96/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia zestawienia podziału środków budżetowych 2000 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr 222/97/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowę lokalnej sieci komputerowej, dostawę i instalację sprzętu, osprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa.

Uchwała  Nr  223/98/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2000r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zaliczenia do dróg gminnych nowopowstałej ulicy.

Uchwała Nr 224/99/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2000r.

w sprawie:
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 30 maja 2000 r.

Banery